VARTA Consumer Batteries Logo

Polityka prywatności

polityka prywatności

Spectrum Brands oraz jej jednostki powiązane i zależne na całym świecie („Spectrum Brands”) poważnie traktują kwestie prywatności w Internecie. Spectrum Brands umieszcza informacje dotyczące polityki prywatności, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie ze sposobem traktowania informacji pozyskiwanych, w tym jakie informacje są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane oraz kto ma do nich dostęp. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tą polityką i nie wyraża zgody na wykorzystanie informacji zgodnie z nią, powinien natychmiast opuścić tę stronę internetową.

1.gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Podobnie jak w przypadku większości serwisów internetowych użytkownicy mogą odwiedzić stronę bez ujawniania danych osobowych. Spectrum Brands zbiera informacje dotyczące ogólnej liczby wizyt na stronie, całkowitego czasu spędzonego na przeglądaniu serwisu i oglądanych stron bez zbierania innych informacji na temat użytkownika. Wyżej wymienione informacje są zbierane w celu określenia w jaki sposób jest używana strona internetowa i jak można ją ulepszyć. Adresy poczty elektronicznej i inne dane osobowe użytkowników, obejmujące między innymi: imię i nazwisko, adres i numer telefonu są znane Spectrum Brands tylko w przypadku, gdy zostały dobrowolnie podane przez użytkowników korzystających z interaktywnych funkcji serwisu lub składających zamówienie. Przed ujawnieniem danych osobowych innych osób, takich jak małżonkowie czy koledzy z pracy, użytkownicy powinni uzyskać na to pozwolenie i Spectrum Brands zakłada, że użytkownicy ujawniający takie informacje mają na to pozwolenie. Okresowo, Spectrum Brands może skorzystać z innych źródeł w celu potwierdzenia prawidłowości informacji przekazanych przez użytkowników serwisu.

Dane osobowe ujawnione w serwisie nie są sprzedawane, przekazywane lub w jakikolwiek inny sposób ujawniane jednostkom spoza Spectrum Brands, z wyjątkiem przypadków, w których takie ujawnienie jest prawnie wymagane, lub zgodnie z poniższym opisem. Jeśli użytkownika nie poinformowano inaczej w momencie ujawniania danych osobowych, takie informacje zostają zachowane przez Spectrum Brands i mogą zostać wykorzystane (1) w celu lepszego zrozumienia użytkowania serwisu oraz sposobów ulepszenia; (2) w celu przyznania nagród w loteriach i konkursach; (3) w celu udzielenia odpowiedzi na prośby lub pytania użytkowników; (4) w celu uzyskania zgody rodziców użytkowników poniżej 18 roku życia, w przypadku takiej konieczności; (5) w celu przesłania zawiadomień do rodziców użytkowników poniżej 18 roku życia, w przypadku takiej konieczności; (6) w celu ochrony bezpieczeństwa i stabilności serwisu; (7) w celu rejestracji produktów i w celach gwarancyjnych, w tym ankiety dotyczące poziomu zadowolenia klienta lub czynności związane z badaniem rynku; (8) w przypadkach, gdy uznamy, że jest to wymagane przez prawo. Spectrum Brands nie ponosi jednak odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji dotyczących użytkowników w wyniku błędów w transmisji lub nieuprawnionych działań osób trzecich.

2. zbieranie informacji

Zbieramy informacje zbiorowe, tj. informacje na temat liczby osób odwiedzających naszą stronę i podstrony, które odwiedzają. W przypadku każdej wizyty jest zachowywana nazwa pliku, data i godzina wizyty, objętość przesłanych danych i informacja, czy wizyta była udana. Dzięki tym informacjom zyskujemy dane na temat ogólnych zainteresowań i preferencji naszych gości. Dane nie odnoszą się do osoby, lecz są to dane o charakterze ogólnym i statystycznym. Dlatego też nie jesteśmy w stanie określić, od jakich użytkowników pochodzą te dane.

3. prawo dostępu do danych

Na pisemny wniosek można otrzymać informacje na temat przechowywanych danych w dowolnym czasie.

4. Cookies

W celach marketingowych oraz optymalizacyjnych strony www oraz aby ułatwić Państwu przeglądanie strony używamy cookies. Korzystamy z technologii etracker GmbH.

Cookie to mały plik tekstowy, który jest wysyłany do przeglądarki przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym komputera, pozwala rozpoznać przeglądarkę z jakiej korzystasz. Cookies, których używamy nie przechowują informacji osobistych o użytkownikach, pomagają natomiast utworzyć profil użytkowania używając za pomocą pseudonimów. Cookies nie uszkadzają systemu operacyjnego Twojego komputera. Możesz dezaktywować używanie cookies poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce.

5. przekazywanie informacji osobom trzecim

Zebranych danych nie przekazujemy osobom trzecim, w szczególności nie są one sprzedawane, wynajmowane lub wymieniane. Tylko w przypadku konieczności skorzystania z usług wykonawców lub pośredników w celu realizacji usług, o które nas Państwo poprosili, przekazujemy niezbędne dane tym stronom. W tych przypadkach, nasi partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności tych danych zgodnie z obowiązującym prawem i usunąć je natychmiast po wykonaniu usługi. Dlatego też prosimy o zrozumienie, że nie jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić, czy to zobowiązanie jest przestrzegane i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne naruszenia.

6. bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i używamy wszystkich technicznych i organizacyjnych możliwości przechowywania danych, które są niedostępne dla osób trzecich.   

Dane osobowe są przechowywane przez 6 miesięcy lub przez okres świadczenia usług przez Państwo zamówionych. Oczywiście w każdej chwili mają Państwo prawo do zwrócenia się z prośbą o usunięcie całości lub części Państwa danych. Niezwłocznie spełnimy taką prośbę.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen, Germany

Telefon: +49 (0) 7961 – 83 77 0
Fax: +49 (0) 800 827 827 4
info@eu.spectrumbrands.com

 

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, May 2012

 

Bookmark and Share
Mapa strony
Facebook
Newsletter